EkumenickýEzechiel6,8

Ezechiel 6:8

Keď budete rozp­týlení po krajinách, ponechám si z vás zvyšok medzi národ­mi. Budete mať takých, ktorí unik­nú meču.


Verš v kontexte

7 Koho pre­bod­nú, pad­ne medzi vami. Po­tom spoz­náte, že ja som Hos­podin. 8 Keď budete rozp­týlení po krajinách, ponechám si z vás zvyšok medzi národ­mi. Budete mať takých, ktorí unik­nú meču. 9 Tí, ktorí z vás unik­nú, roz­pomenú sa na mňa medzi národ­mi, kam boli od­vedení do zajatia. Zlomím ich smil­né srd­ce, ktoré od­stúpilo odo mňa, a oslepím ich oči, ktoré chlip­ne hľadeli za svojimi mod­lami. Zhnusia sa sami sebe pre svoje zlo, pre všet­ky svoje ohav­nos­ti.

späť na Ezechiel, 6

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale ponechám ostatok takým činom, že budete mať niekoľko uniklých meču medzi národami, keď budete rozp­týlení po rôz­nych zemiach.

Evanjelický

8 Ale ponechám zvyšok. Keď budete mať takých, ktorí unik­nú meču medzi národ­mi, a budete rozp­týlení po krajinách,

Ekumenický

8 Keď budete rozp­týlení po krajinách, ponechám si z vás zvyšok medzi národ­mi. Budete mať takých, ktorí unik­nú meču.

Bible21

8 Něk­teré ale ušetřím. Něk­teří z vás uniknou meči mezi náro­dy, až bu­dete roz­prášeni po zemích.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček