EkumenickýEzechiel6,7

Ezechiel 6:7

Koho pre­bod­nú, pad­ne medzi vami. Po­tom spoz­náte, že ja som Hos­podin.


Verš v kontexte

6 Všade, kde bývate, budú mes­tá porúcané a výšiny spust­nú. Vaše ol­táre budú teda spus­tošené, vaše mod­ly budú roz­bité a zanik­nú. Vaše kadid­lové ol­táre budú zbúrané a bude od­stránené, čo ste si spravili. 7 Koho pre­bod­nú, pad­ne medzi vami. Po­tom spoz­náte, že ja som Hos­podin. 8 Keď budete rozp­týlení po krajinách, ponechám si z vás zvyšok medzi národ­mi. Budete mať takých, ktorí unik­nú meču.

späť na Ezechiel, 6

Príbuzné preklady Roháček

7 A pad­ne za­bitý vo vašom strede, a zviete, že ja som Hospodin.

Evanjelický

7 Pre­bod­nutí pad­nú medzi vami. Po­tom po­znáte, že ja som Hos­podin.

Ekumenický

7 Koho pre­bod­nú, pad­ne medzi vami. Po­tom spoz­náte, že ja som Hos­podin.

Bible21

7 Až mezi vá­mi bu­dou pa­dat mrt­vo­ly, po­zná­te, že já jsem Hos­po­din.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček