EkumenickýEzechiel6,10

Ezechiel 6:10

Až keď do­pus­tím na nich túto po­hromu, po­tom spoz­najú, že ja som Hos­podin a nadar­mo som nehovoril.


Verš v kontexte

9 Tí, ktorí z vás unik­nú, roz­pomenú sa na mňa medzi národ­mi, kam boli od­vedení do zajatia. Zlomím ich smil­né srd­ce, ktoré od­stúpilo odo mňa, a oslepím ich oči, ktoré chlip­ne hľadeli za svojimi mod­lami. Zhnusia sa sami sebe pre svoje zlo, pre všet­ky svoje ohav­nos­ti. 10 Až keď do­pus­tím na nich túto po­hromu, po­tom spoz­najú, že ja som Hos­podin a nadar­mo som nehovoril. 11 Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Za­tlies­kaj, dup­ni nohou a po­vedz: Ach, beda domu Iz­raela pre všet­ky zlé ohav­nos­ti. Pad­nú mečom, po­mrú hladom a umrú na mor.

späť na Ezechiel, 6

Príbuzné preklady Roháček

10 A zvedia, že ja som Hospodin a že som nehovoril nadar­mo, že im učiním toto zlé.

Evanjelický

10 Keď do­pus­tím na nich túto po­hromu, po­tom po­znajú, že ja som Hos­podin a nadar­mo som nehovoril.

Ekumenický

10 Až keď do­pus­tím na nich túto po­hromu, po­tom spoz­najú, že ja som Hos­podin a nadar­mo som nehovoril.

Bible21

10 a po­znají, že já jsem Hos­po­din. Ne na­dar­mo jsem říkal, že na ně do­pustím toto neštěstí!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček