EkumenickýEzechiel6,1

Ezechiel 6:1

Tak­to mi za­znelo slovo Hos­podina:


Verš v kontexte

1 Tak­to mi za­znelo slovo Hos­podina: 2 Človeče, ob­ráť sa tvárou k izraelským vr­chom a prorokuj proti nim. 3 Po­vedz: Vy, iz­rael­ské vr­chy, počúvaj­te slovo Pána, Hos­podina! Tak­to vraví Pán, Hos­podin, vr­chom a pahor­kom, riečis­kám a údoliam: Hľa, ja pri­vodím na vás meč a znivočím vaše obet­né výšiny.

späť na Ezechiel, 6

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac:

Evanjelický

1 Tak­to mi za­znelo slovo Hos­podinovo:

Ekumenický

1 Tak­to mi za­znelo slovo Hos­podina:

Bible21

1 Do­stal jsem slovo Hos­po­di­novo:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček