EkumenickýEzechiel5,6

Ezechiel 5:6

Pred­sa sa však bez­božnejšie spriečil mojim nariadeniam ako po­hania a mojim ustanoveniam viac ako krajiny okolo neho, lebo od­miet­li moje nariadenia a ne­správali sa podľa mojich ustanovení.


Verš v kontexte

5 Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Ten­to Jeruzalem som umiest­nil do stredu národov a okolo neho som roz­miest­nil krajiny. 6 Pred­sa sa však bez­božnejšie spriečil mojim nariadeniam ako po­hania a mojim ustanoveniam viac ako krajiny okolo neho, lebo od­miet­li moje nariadenia a ne­správali sa podľa mojich ustanovení. 7 Pre­to tak­to vraví Pán, Hos­podin: Keďže ste boli vzdorovitejší ako po­hania, ktorí sú okolo vás, podľa mojich ustanovení ste sa ne­správali, moje nariadenia ste ne­pl­nili, ba ani len podľa poriad­kov po­hanov, ktorí sú okolo vás, ste nekonali.

späť na Ezechiel, 5

Príbuzné preklady Roháček

6 Ale on sa sprotivil mojim súdom páchajúc bezbožnosť, väčšiu ako po­hania, a mojim ustanoveniam do­púšťajúc sa väčších h­riechov než krajiny, ktoré vôkol neho; lebo za­vr­h­li moje súdy a čo do mojich ustanovení, nechodili v nich.

Evanjelický

6 A pred­sa sa bez­božnejšie spriečil mojim nariadeniam ako po­hania a mojim ustanoveniam viac ako krajiny okolo neho; lebo od­miet­li moje nariadenia a ne­správali sa podľa mojich ustanovení.

Ekumenický

6 Pred­sa sa však bez­božnejšie spriečil mojim nariadeniam ako po­hania a mojim ustanoveniam viac ako krajiny okolo neho, lebo od­miet­li moje nariadenia a ne­správali sa podľa mojich ustanovení.

Bible21

6 On se však vzpíral mým zákonům a pravi­dlům ještě hůř než náro­dy a země v jeho oko­lí. Za­vrh­li to­tiž mé záko­ny a neří­di­li se mý­mi pravi­dly.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček