EkumenickýEzechiel48,28

Ezechiel 48:28

Pri území Gáda na južnej strane na juh bude hranica od Támaru až po vody Meríbat-Kádeš, po po­tok pri Veľkom mori.


Verš v kontexte

27 Pri území Zebúluna od východ­nej strany až po západ­nú stranu do­stane jeden diel Gád. 28 Pri území Gáda na južnej strane na juh bude hranica od Támaru až po vody Meríbat-Kádeš, po po­tok pri Veľkom mori. 29 Toto je krajina, ktorú lósom podelíte kmeňom Iz­raela ako dedičné vlast­níc­tvo, a toto sú ich diely — znie výrok Pána, Hos­podina.

späť na Ezechiel, 48

Príbuzné preklady Roháček

28 A pop­ri hranici Gádovej k južnej strane, na polud­nie, bude hranica od Támara k vodám Sváru Kádeša, k po­toku, k Veľkému moru.

Evanjelický

28 Pri území Gádovom na južnej strane na juh bude hranica od Támáru až po vody Meríbat-Kádeš, po po­tok pri Veľkom mori.

Ekumenický

28 Pri území Gáda na južnej strane na juh bude hranica od Támaru až po vody Meríbat-Kádeš, po po­tok pri Veľkom mori.

Bible21

28 Na jihu po­ve­de hranice podél Gádova území od Tá­mar k vodám Me­ri­by v Ká­deši a dál podél Egyptského po­toka až ke Středo­zemní­mu moři.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček