EkumenickýEzechiel46,8

Ezechiel 46:8

Keď príde knieža, nech vstúpi cez pred­sieň brány a tou is­tou ces­tou nech vy­j­de von.


Verš v kontexte

7 Éfu na býčka a éfu na barana nech pri­praví ako po­kr­movú obetu a na barán­ka, koľko má na­porúdzi, spolu s hínom oleja na éfu. 8 Keď príde knieža, nech vstúpi cez pred­sieň brány a tou is­tou ces­tou nech vy­j­de von. 9 Keď vo výročné sláv­nos­ti ľud krajiny príde pred Hos­podina, keď voj­de sever­nou bránou klaňať sa, nech vy­j­de južnou bránou, a ten, kto voj­de južnou bránou, nech vy­j­de sever­nou bránou. Nech sa ne­vracia tou is­tou bránou.

späť na Ezechiel, 46

Príbuzné preklady Roháček

8 A keď prij­de knieža, voj­de ces­tou siene brány a jej ces­tou aj vyjde.

Evanjelický

8 Keď príde knieža, nech vstúpi cez pred­sieň brány, a tou is­tou ces­tou nech vy­j­de von.

Ekumenický

8 Keď príde knieža, nech vstúpi cez pred­sieň brány a tou is­tou ces­tou nech vy­j­de von.

Bible21

8 Když bude vlád­ce při­cházet, ve­jde do brá­ny skrze síň a stejnou cestou ode­jde.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček