EkumenickýEzechiel46,18

Ezechiel 46:18

Knieža ne­smie vziať z vlastníctva ľudu, aby ho vy­tlačil z vlastníctva. Zo svoj­ho vlast­níc­tva pri­delí dedičs­tvo svojim synom, aby nik z môjho ľudu nebol vy­hnaný zo svoj­ho vlast­níc­tva.


Verš v kontexte

17 Keď dá dar zo svoj­ho vlast­níc­tva nie­ktorému zo svojich služob­níkov, bude mu to pat­riť až do roku pre­púšťania na slobodu a po­tom sa to na­vráti kniežaťu. Len dedičs­tvo jeho synov bude im pat­riť. 18 Knieža ne­smie vziať z vlastníctva ľudu, aby ho vy­tlačil z vlastníctva. Zo svoj­ho vlast­níc­tva pri­delí dedičs­tvo svojim synom, aby nik z môjho ľudu nebol vy­hnaný zo svoj­ho vlast­níc­tva. 19 Po­tom ma do­viedol vchodom, ktorý je na boku brány, ku svätým komorám určeným pre kňazov, ob­ráteným na sever; vzadu bol pries­tor v kúte na západ.

späť na Ezechiel, 46

Príbuzné preklady Roháček

18 Knieža ne­vez­me z dedičs­tva ľudu utis­kujúc ich a vy­háňajúc z ich državia; zo svoj­ho državia dá svojim synom dedičs­tvo, aby sa nerozp­týlil môj ľud, ni­kto zo svoj­ho državia.

Evanjelický

18 Knieža ne­smie vziať z vlast­níc­tva ľudu, aby ho vy­tlačil z vlast­níc­tva. Zo svoj­ho vlast­níc­tva pri­delí dedičs­tvo svojim synom, aby nik z môj­ho ľudu nebol za­hnaný zo svoj­ho vlast­níc­tva.

Ekumenický

18 Knieža ne­smie vziať z vlastníctva ľudu, aby ho vy­tlačil z vlastníctva. Zo svoj­ho vlast­níc­tva pri­delí dedičs­tvo svojim synom, aby nik z môjho ľudu nebol vy­hnaný zo svoj­ho vlast­níc­tva.

Bible21

18 Vlád­ce ne­smí brát nic z dě­dičného podílu li­du, ne­smí je vy­tlačovat z je­jich vlastnictví. Svým synům dá dě­dictví z vlastního majetku, aby nikdo z mého lidu ne­byl vy­háněn ze svého vlastnictví.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček