EkumenickýEzechiel44,24

Ezechiel 44:24

V sporných prípadoch majú súdiť; podľa mojich práv­nych nariadení majú súdiť. Musia za­chovávať moje zákony i moje nariadenia na všet­ky moje sviat­ky, moje dni sobot­ného od­počin­ku majú po­kladať za sväté.


Verš v kontexte

23 Budú učiť ľud roz­lišovať medzi svätým a obyčaj­ným a rozo­znávať medzi nečis­tým a čis­tým. 24 V sporných prípadoch majú súdiť; podľa mojich práv­nych nariadení majú súdiť. Musia za­chovávať moje zákony i moje nariadenia na všet­ky moje sviat­ky, moje dni sobot­ného od­počin­ku majú po­kladať za sväté. 25 Ne­smú vstúpiť k mŕtvemu človeku, aby sa ne­poškvr­nili; iba kvôli ot­covi alebo kvôli mat­ke, alebo kvôli synovi alebo kvôli dcére, kvôli bratovi a kvôli ses­tre, ak nebola vy­datá za muža, sa smú poškvr­niť.

späť na Ezechiel, 44

Príbuzné preklady Roháček

24 A nad sporom budú oni stáť, aby súdili, a budú ho súdiť podľa mojich súdov a budú os­tríhať moje zákony a moje ustanovenia pri všet­kých mojich sláv­nos­tiach a budú svätiť moje soboty.

Evanjelický

24 V spor­ných prípadoch majú súdiť; podľa mojich práv­nych nariadení majú súdiť. Musia za­chovávať moje zákony i moje nariadenia na všet­ky moje sviat­ky, moje dni sviatočného od­počin­ku majú po­kladať za sväté.

Ekumenický

24 V sporných prípadoch majú súdiť; podľa mojich práv­nych nariadení majú súdiť. Musia za­chovávať moje zákony i moje nariadenia na všet­ky moje sviat­ky, moje dni sobot­ného od­počin­ku majú po­kladať za sväté.

Bible21

24 Bu­dou roz­su­zovat spo­ry a roz­hodovat v nich pod­le mých předpisů. Bu­dou do­držovat mé záko­ny a má pravi­dla pro všech­ny mé slavnosti a bu­dou svě­tit mé so­bo­ty.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček