EkumenickýEzechiel44,23

Ezechiel 44:23

Budú učiť ľud roz­lišovať medzi svätým a obyčaj­ným a rozo­znávať medzi nečis­tým a čis­tým.


Verš v kontexte

22 Ani vdovu, ani za­hnanú si ne­smú vziať za ženu, ale len pan­ny z potomstva domu Iz­raela; ale vdovu, ktorá je vdovou po kňazovi, si smú vziať. 23 Budú učiť ľud roz­lišovať medzi svätým a obyčaj­ným a rozo­znávať medzi nečis­tým a čis­tým. 24 V sporných prípadoch majú súdiť; podľa mojich práv­nych nariadení majú súdiť. Musia za­chovávať moje zákony i moje nariadenia na všet­ky moje sviat­ky, moje dni sobot­ného od­počin­ku majú po­kladať za sväté.

späť na Ezechiel, 44

Príbuzné preklady Roháček

23 A budú učiť môj ľud robiť roz­diel medzi svätým a obec­ným a oznámia im roz­diel medzi nečis­tým a čis­tým.

Evanjelický

23 Budú učiť ľud roz­lišovať medzi svätým a ne­svätým a rozo­znávať medzi nečis­tým a čis­tým.

Ekumenický

23 Budú učiť ľud roz­lišovať medzi svätým a obyčaj­ným a rozo­znávať medzi nečis­tým a čis­tým.

Bible21

23 Bu­dou učit můj lid o roz­dílu mezi svatým a obyčejným a ukazovat jim roz­díl mezi čis­tým a nečis­tým.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček