EkumenickýEzechiel44,20

Ezechiel 44:20

Hlavu si ne­smú oholiť ani ne­smú nechať vlasy voľne visieť, ale vlasy na hlave si pri­strih­nú.


Verš v kontexte

19 Keď budú vy­chádzať do von­kajšieho ná­dvoria k ľudu, musia si vy­zliecť rúcha, v ktorých konajú službu, a uložiť ich do komôr pri svätyni. Musia sa pre­ob­liecť do iných šiat, aby svojimi rúchami ne­prenies­li svätosť na ľud. 20 Hlavu si ne­smú oholiť ani ne­smú nechať vlasy voľne visieť, ale vlasy na hlave si pri­strih­nú. 21 Nijaký kňaz ne­smie piť víno pri vstupe do vnútor­ného ná­dvoria.

späť na Ezechiel, 44

Príbuzné preklady Roháček

20 A ne­oholia svojej hlavy, ale ani si nenechajú narásť dl­hé vlasy; slušne ostrihajú ­vlasy svojej hlavy.

Evanjelický

20 Hlavu si ne­smú oholiť, ani ne­smú nechať vlasy voľne visieť, ale vlasy na hlave si pri­strih­nú.

Ekumenický

20 Hlavu si ne­smú oholiť ani ne­smú nechať vlasy voľne visieť, ale vlasy na hlave si pri­strih­nú.

Bible21

20 Ne­smějí si ho­lit hlavu ani no­sit dlouhé vla­sy, ale bu­dou ostříhaní na­krátko.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček