EkumenickýEzechiel43,25

Ezechiel 43:25

Sedem dní každoden­ne pri­prav capa ako obetu za hriech i býčka a barana zo stáda; pri­prav bez­chyb­né zvieratá.


Verš v kontexte

24 Pred­lož ich Hos­podinovi; kňazi nech ich po­sypú soľou a obetujú Hos­podinovi ako spaľovanú obetu. 25 Sedem dní každoden­ne pri­prav capa ako obetu za hriech i býčka a barana zo stáda; pri­prav bez­chyb­né zvieratá. 26 Sedem dní budú zís­kavať zmierenie ol­tára, očisťovať ho a po­sväcovať.

späť na Ezechiel, 43

Príbuzné preklady Roháček

25 Po sedem dní budeš pri­pravovať koz­la v obeť za hriech na každý deň a jun­ca z hoviad a barana z oviec, každé budú pri­pravovať bez­vad­né v obeť.

Evanjelický

25 Sedem dní každoden­ne pri­prav koz­la ako obeť za hriech i jun­ca a barana zo stáda; pri­prav bez­chyb­né zvieratá.

Ekumenický

25 Sedem dní každoden­ne pri­prav capa ako obetu za hriech i býčka a barana zo stáda; pri­prav bez­chyb­né zvieratá.

Bible21

25 Po sedm dní bu­deš denně obětovat koz­la za hřích; také ať se obě­tuje býk a be­ran, oba bez va­dy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček