EkumenickýEzechiel43,21

Ezechiel 43:21

Po­tom vez­mi býčka na obetu za hriech a spáľ ho na určenom mies­te chrámu mimo svätyne.


Verš v kontexte

20 Vez­mi z jeho krvi a vy­lej na štyri rohy ol­tára a na štyri uhly vý­stup­ku i na okrajovú ob­rubu; tak ho očis­ti a zís­kaš mu zmierenie. 21 Po­tom vez­mi býčka na obetu za hriech a spáľ ho na určenom mies­te chrámu mimo svätyne. 22 Na druhý deň prines bez­chyb­ného capa ako obetu za hriech; ol­tár očis­ti tak, ako bol očis­tený býčkom.

späť na Ezechiel, 43

Príbuzné preklady Roháček

21 A vez­meš jun­ca tej obeti za hriech, a spália ho na určenom mies­te domu von­ku za svätyňou.

Evanjelický

21 Po­tom vez­mi jun­ca na obeť za hriech a spáľ ho na určenom mies­te chrámu mimo svätyne.

Ekumenický

21 Po­tom vez­mi býčka na obetu za hriech a spáľ ho na určenom mies­te chrámu mimo svätyne.

Bible21

21 Pak vez­meš býka obě­ti za hřích a ne­cháš ho spá­lit na určeném místě chrá­mového okrs­ku mimo sva­ty­ni.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček