EkumenickýEzechiel43,20

Ezechiel 43:20

Vez­mi z jeho krvi a vy­lej na štyri rohy ol­tára a na štyri uhly vý­stup­ku i na okrajovú ob­rubu; tak ho očis­ti a zís­kaš mu zmierenie.


Verš v kontexte

19 Odo­vzdaj levit­ským kňazom, ktorí po­chádzajú z potomstva Cádokov­ho a ktorí pri­stupujú ku mne — znie výrok Pána, Hos­podina —, aby mi slúžili, odo­vzdaj býčka za hriech. 20 Vez­mi z jeho krvi a vy­lej na štyri rohy ol­tára a na štyri uhly vý­stup­ku i na okrajovú ob­rubu; tak ho očis­ti a zís­kaš mu zmierenie. 21 Po­tom vez­mi býčka na obetu za hriech a spáľ ho na určenom mies­te chrámu mimo svätyne.

späť na Ezechiel, 43

Príbuzné preklady Roháček

20 Potom vezmeš z jeho krvi a dáš na jeho štyri rohy a na štyri uhly pre­pásania i na ob­rubu do­okola a očis­tíš ho od hriechu a smieriš ho pok­ryjúc jeho nečistotu.

Evanjelický

20 Vez­mi z jeho krvi a vy­lej na štyri rohy ol­tára a na štyri uhly vý­stup­ku i na okrajovú ob­rubu; tak ho očisť, a zís­kaš mu zmierenie.

Ekumenický

20 Vez­mi z jeho krvi a vy­lej na štyri rohy ol­tára a na štyri uhly vý­stup­ku i na okrajovú ob­rubu; tak ho očis­ti a zís­kaš mu zmierenie.

Bible21

20 Vez­meš tro­chu jeho krve a po­třeš jí čtyři rohy ol­táře, čtyři hra­ny horního stupně i ob­ru­bu ko­lem doko­la. Tak jej očis­tíš od hří­chu a vy­konáš za něj smírčí obřa­dy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček