EkumenickýEzechiel43,18

Ezechiel 43:18

Po­vedal mi: Človeče, tak­to hovorí Pán, Hos­podin: Toto sú úp­ravy o oltári na deň, keď sa bude zhotovovať, aby sa na ňom moh­la obetovať spaľovaná obeta a kropiť naň krv.


Verš v kontexte

17 Veľký vý­stupok má š­tr­násť lakťov dĺžky, š­tr­násť lakťov šír­ky do št­vor­ca a ob­ruba okolo neho je pol lakťa. Pod­stavec je na lakeť do­okola a jeho schody sú ob­rátené na východ. 18 Po­vedal mi: Človeče, tak­to hovorí Pán, Hos­podin: Toto sú úp­ravy o oltári na deň, keď sa bude zhotovovať, aby sa na ňom moh­la obetovať spaľovaná obeta a kropiť naň krv. 19 Odo­vzdaj levit­ským kňazom, ktorí po­chádzajú z potomstva Cádokov­ho a ktorí pri­stupujú ku mne — znie výrok Pána, Hos­podina —, aby mi slúžili, odo­vzdaj býčka za hriech.

späť na Ezechiel, 43

Príbuzné preklady Roháček

18 A riekol mi: Synu človeka, tak­to hovorí Pán Hos­podin: To sú ustanovenia ol­tára v deň, v ktorý bude spravený, aby obetovali na ňom zápal­nú obeť a kropili naň krv.

Evanjelický

18 Po­vedal mi: Človeče, tak­to hovorí Hos­podin, Pán: Toto sú úp­ravy o ol­tári pre deň, keď sa bude mať zhotoviť, aby sa na ňom moh­la obetovať spaľovaná obeť a aby ho kropili kr­vou.

Ekumenický

18 Po­vedal mi: Človeče, tak­to hovorí Pán, Hos­podin: Toto sú úp­ravy o oltári na deň, keď sa bude zhotovovať, aby sa na ňom moh­la obetovať spaľovaná obeta a kropiť naň krv.

Bible21

18 „Synu člověčí,“ ře­kl mi teh­dy, „tak praví Panovník Hos­po­din: Toto jsou předpi­sy ohledně ol­táře. V den, kdy bude po­sta­ven, aby se na něm přináše­ly zápalné obě­ti a aby byl skrápěn krví,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček