EkumenickýEzechiel43,17

Ezechiel 43:17

Veľký vý­stupok má š­tr­násť lakťov dĺžky, š­tr­násť lakťov šír­ky do št­vor­ca a ob­ruba okolo neho je pol lakťa. Pod­stavec je na lakeť do­okola a jeho schody sú ob­rátené na východ.


Verš v kontexte

16 Oh­nis­ko je dvanásť lakťov dl­hé, dvanásť lakťov široké do št­vor­ca. 17 Veľký vý­stupok má š­tr­násť lakťov dĺžky, š­tr­násť lakťov šír­ky do št­vor­ca a ob­ruba okolo neho je pol lakťa. Pod­stavec je na lakeť do­okola a jeho schody sú ob­rátené na východ. 18 Po­vedal mi: Človeče, tak­to hovorí Pán, Hos­podin: Toto sú úp­ravy o oltári na deň, keď sa bude zhotovovať, aby sa na ňom moh­la obetovať spaľovaná obeta a kropiť naň krv.

späť na Ezechiel, 43

Príbuzné preklady Roháček

17 Pre­pásanie malo štrnásť lakťov dĺžky pri š­tr­nás­tich šír­ky na svojich štyroch stranách a ob­ruba vôkol neho na pol lakťa a malo to lono na lakeť do­okola, a jeho schody, s­chody ol­tára, boly ob­rátené na východ.

Evanjelický

17 Veľký vý­stupok má š­tr­násť lakťov dĺžky, š­tr­násť lakťov šír­ky do št­vor­ca a ob­ruba okolo neho je pol lak ťa. Pod­stavec je na lakeť do­okola a jeho schody sú ob­rátené na východ.

Ekumenický

17 Veľký vý­stupok má š­tr­násť lakťov dĺžky, š­tr­násť lakťov šír­ky do št­vor­ca a ob­ruba okolo neho je pol lakťa. Pod­stavec je na lakeť do­okola a jeho schody sú ob­rátené na východ.

Bible21

17 Také horní stu­peň je čtvercový, 14 lok­tů dlouhý a 14 lok­tů ši­roký. Oko­lo ol­táře je na lo­ket ši­roký žlab le­movaný půl lok­te ši­rokou ob­ru­bou. Od výcho­du k ně­mu stou­pají scho­dy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček