EkumenickýEzechiel43,15

Ezechiel 43:15

Oh­nis­ko je štyri lak­te a od oh­nis­ka na­hor sú štyri rohy.


Verš v kontexte

14 Od pod­stav­ca na zemi až po spod­ný vý­stupok budú dva lak­te a šír­ka jeden lakeť. A od malého vý­stup­ku k veľkému vý­stup­ku sú štyri lak­te a šír­ka lakeť. 15 Oh­nis­ko je štyri lak­te a od oh­nis­ka na­hor sú štyri rohy. 16 Oh­nis­ko je dvanásť lakťov dl­hé, dvanásť lakťov široké do št­vor­ca.

späť na Ezechiel, 43

Príbuzné preklady Roháček

15 A har-el, štyri lak­te a od ari-ela a hore štyri rohy.

Evanjelický

15 Oh­nis­ko je štyri lak­te a od oh­nis­ka na­hor sú štyri rohy.

Ekumenický

15 Oh­nis­ko je štyri lak­te a od oh­nis­ka na­hor sú štyri rohy.

Bible21

15 Na něm sto­jí 4 lok­ty vy­soké ohniště, z něhož se zvedají čtyři ro­hy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček