EkumenickýEzechiel43,12

Ezechiel 43:12

Toto je zákon o chráme: Na temene vr­chu celé ohraničené územie zôkol-vôkol je svätos­väté. To je zákon o chráme.


Verš v kontexte

11 Ak sa za­han­bia za všet­ko, čo popáchali, ukáž im nák­res chrámu, jeho za­riadenia, východy i vchody, a tak celý jeho nák­res i všet­ky jeho poriad­ky a zákony, a opíš ich pred ich očami; nech za­chovávajú všet­ky jeho úp­ravy a všet­ky poriad­ky a nech ich pl­nia. 12 Toto je zákon o chráme: Na temene vr­chu celé ohraničené územie zôkol-vôkol je svätos­väté. To je zákon o chráme. 13 Toto sú roz­mery ol­tára v lakťoch, pričom sa počíta lakeť dl­hší o šírku dlane, ako je obyčaj­ný lakeť: jeho pod­stavec je jeden lakeť vy­soký a jeden lakeť široký a jeho ob­ruba zôkol-vôkol je na jed­nu piaď. Toto je výška ol­tára:

späť na Ezechiel, 43

Príbuzné preklady Roháček

12 Toto je zákon domu: hore na temene vr­chu celý jeho chotár kolom do­okola je svätos­vätý. Hľa, to je zákon domu.

Evanjelický

12 Toto je zákon o chráme: Na temeni vr­chu celé ohraničené územie zôkol-vôkol je svätos­väté. To je zákon o chráme.

Ekumenický

12 Toto je zákon o chráme: Na temene vr­chu celé ohraničené územie zôkol-vôkol je svätos­väté. To je zákon o chráme.

Bible21

12 Toto je zákon chrá­mu. Vr­chol té hory a ce­lé jeho oko­lí je sva­tosvaté. Hle – toto je zákon chrámu.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček