EkumenickýEzechiel41,9

Ezechiel 41:9

Hrúb­ka múru na von­kajších komorách bola päť lakťov a voľný pries­tor medzi bočnými komorami chrámu


Verš v kontexte

8 Videl som okolo chrámu do­okola vy­výšenú dlažbu ako pod­klad bočných komôr s dĺžkou celej jed­nej trs­tiny, teda šesť lakťov. 9 Hrúb­ka múru na von­kajších komorách bola päť lakťov a voľný pries­tor medzi bočnými komorami chrámu 10 a komorami bol zôkol-vôkol budovy dvad­sať lakťov široký.

späť na Ezechiel, 41

Príbuzné preklady Roháček

9 Šír­ka steny, ktorú mala iz­bica na vonok, bola päť lakťov, a to, čo bolo ponechané, dom iz­bíc, ktoré pat­rily domu.

Evanjelický

9 Hrúb­ka múru na von­kajších komorách bola päť lakťov a voľný pries­tor medzi bočnými komorami chrámu

Ekumenický

9 Hrúb­ka múru na von­kajších komorách bola päť lakťov a voľný pries­tor medzi bočnými komorami chrámu

Bible21

9 Vnější stě­na po­stranních ko­mor byla 5 lok­tů silná. Otevřené pro­stran­ství mezi po­stranní­mi ko­mo­ra­mi chrá­mu

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček