EkumenickýEzechiel41,25

Ezechiel 41:25

Na dverách chrámu boli cherubi a pal­my ako po stenách. Na priečelí pred­siene zvon­ku bola zhotovená strieška.


Verš v kontexte

24 mala dvoj­kríd­lové dvere. Dvere mali dve otáčavé kríd­la. Jed­ny i druhé dvere mali po dve dverové kríd­la. 25 Na dverách chrámu boli cherubi a pal­my ako po stenách. Na priečelí pred­siene zvon­ku bola zhotovená strieška. 26 Za­mrežované ok­ná a pal­my boli na jed­nej i na druhej strane bočných stien pred­siene i na prí­stav­bách chrámu a prís­trešiach.

späť na Ezechiel, 41

Príbuzné preklady Roháček

25 Boli porobení na nich, na dveriach chrámu, cherubi a pal­my, jako boli porobení na stenách, a výpus­tok z dreva pred sieňou zvon­ku.

Evanjelický

25 Na dverách chrámu boli cherubi a pal­my ako po stenách. Na priečelí pred­siene zvon­ku bola zhotovená strieška.

Ekumenický

25 Na dverách chrámu boli cherubi a pal­my ako po stenách. Na priečelí pred­siene zvon­ku bola zhotovená strieška.

Bible21

25 Na chrá­mových dveřích byly ry­ti­ny che­ru­bů a palem, ta­kové jako na stěnách. Na vnějším průče­lí před­síně byla dřevěná řím­sa.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček