EkumenickýEzechiel41,18

Ezechiel 41:18

z vnútornej i von­kajšej strany boli podoby cherubov a paliem. Pal­ma bola vždy medzi dvoma cherub­mi. Každý cherub mal dve tváre:


Verš v kontexte

17 až ponad vchod a až po vnútor­nú časť chrámu i zvon­ka. Na všet­kých stenách do­okola 18 z vnútornej i von­kajšej strany boli podoby cherubov a paliem. Pal­ma bola vždy medzi dvoma cherub­mi. Každý cherub mal dve tváre: 19 ľud­skú tvár smerom k jednej pal­me a leviu tvár smerom k druhej pal­me. Boli zhotovené po celom chráme zôkol-vôkol.

späť na Ezechiel, 41

Príbuzné preklady Roháček

18 A boli porobení cherubi a pal­my, a to vše pal­ma medzi cherubom a cherubom, a cherub mal dve tváre,

Evanjelický

18 vo vnút­ri i navonok boli podoby cherubov a paliem; pal­ma bola vždy medzi dvoma cherub­mi. Cherub mal dve tváre:

Ekumenický

18 z vnútornej i von­kajšej strany boli podoby cherubov a paliem. Pal­ma bola vždy medzi dvoma cherub­mi. Každý cherub mal dve tváre:

Bible21

18 vy­řezáni che­ru­bové a pal­my, vž­dy jed­na pal­ma mezi dvě­ma che­ru­by. Každý che­rub měl dvě tváře:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček