EkumenickýEzechiel38,9

Ezechiel 38:9

Vy­stúpiš ako búr­ka, prídeš ako ob­lak za­kryť krajinu, ty i všet­ky tvoje hor­dy. Mnohé národy budú s tebou.


Verš v kontexte

8 Po mnohých dňoch budeš vy­zvaný, v posledné roky prídeš do krajiny, ktorá unik­la meču, k ľudu zhromaždenému z mnohých národov — totiž na iz­rael­ské vr­chy, ktoré boli stálym zbúranis­kom — a ktorý je teraz vy­vedený z národov. Všet­ci bývajú bez­pečne. 9 Vy­stúpiš ako búr­ka, prídeš ako ob­lak za­kryť krajinu, ty i všet­ky tvoje hor­dy. Mnohé národy budú s tebou. 10 Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Toho dňa ti prídu na um myšlien­ky, vy­mys­líš zlomyseľný plán

späť na Ezechiel, 38

Príbuzné preklady Roháček

9 A prij­deš hore, prij­deš ako búr­ka, budeš ako hus­tý ob­lak, po­krývajúci zem, ty i všet­ky tvoje hej­ná a mnohé národy s tebou.

Evanjelický

9 Vy­stúpiš ako búr­ka, prídeš ako ob­lak za­kryť krajinu, ty i všet­ky tvoje hor­dy; mnohé národy budú s tebou.

Ekumenický

9 Vy­stúpiš ako búr­ka, prídeš ako ob­lak za­kryť krajinu, ty i všet­ky tvoje hor­dy. Mnohé národy budú s tebou.

Bible21

9 když vtom při­táh­neš ty. Přiženeš se jako bouře a jako mračno přikryješ zem se vše­mi svý­mi voj­s­ky, s mno­ha náro­dy, které se k to­bě připo­jí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček