EkumenickýEzechiel38,5

Ezechiel 38:5

Per­zia, Kúš a Pút sú s nimi, všet­ci so štítom a pril­bou.


Verš v kontexte

4 Vrátim ťa späť, dám ti háky do čeľus­tí a vy­vediem teba i celé tvoje voj­sko, kone i jazd­cov, všet­kých ú­pl­ne vy­strojených, veľký od­diel s pavézami a štít­mi, všet­kých, ktorí narábajú s mečmi. 5 Per­zia, Kúš a Pút sú s nimi, všet­ci so štítom a pril­bou. 6 Gómer a všet­ky jeho hor­dy, Bét-Togar­ma, naj­vzdialenejší sever i všet­ky jeho hor­dy, mnohé národy sú s tebou.

späť na Ezechiel, 38

Príbuzné preklady Roháček

5 Peržan, Et­hi­op a Pút s nimi, tí všet­ci, opat­rení štítom a leb­kou,

Evanjelický

5 Per­zia, Kúš a Pút sú s nimi, všet­ci so štítom a pril­bou.

Ekumenický

5 Per­zia, Kúš a Pút sú s nimi, všet­ci so štítom a pril­bou.

Bible21

5 Perša­ny, Habeša­ny i Li­byj­ce s ni­mi, všech­ny se ští­ty a přilba­mi,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček