EkumenickýEzechiel38,4

Ezechiel 38:4

Vrátim ťa späť, dám ti háky do čeľus­tí a vy­vediem teba i celé tvoje voj­sko, kone i jazd­cov, všet­kých ú­pl­ne vy­strojených, veľký od­diel s pavézami a štít­mi, všet­kých, ktorí narábajú s mečmi.


Verš v kontexte

3 a po­vedz: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Hľa, som proti tebe, Góg, veľk­nieža Mešeka a Túbala. 4 Vrátim ťa späť, dám ti háky do čeľus­tí a vy­vediem teba i celé tvoje voj­sko, kone i jazd­cov, všet­kých ú­pl­ne vy­strojených, veľký od­diel s pavézami a štít­mi, všet­kých, ktorí narábajú s mečmi. 5 Per­zia, Kúš a Pút sú s nimi, všet­ci so štítom a pril­bou.

späť na Ezechiel, 38

Príbuzné preklady Roháček

4 A za­vrátim ťa a dám ob­rúčky do tvojich čelus­tí a vy­vediem ťa i všet­ko tvoje voj­sko, kone i jazd­cov, k­torí všetci bezvadne ob­lečení, veľké shromaždenie s pavézami a so štítmi, všet­ko takí, ktorí narábajú mečami:

Evanjelický

4 Vrátim ťa späť, dám ti háky do čeľus­tí a vy­vediem teba i celé tvoje voj­sko, kone i jazd­cov, všet­kých ú­pl­ne vy­strojených, veľký od­diel s pavézami a štít­mi, všet­kých, ktorí narábajú s mečmi.

Ekumenický

4 Vrátim ťa späť, dám ti háky do čeľus­tí a vy­vediem teba i celé tvoje voj­sko, kone i jazd­cov, všet­kých ú­pl­ne vy­strojených, veľký od­diel s pavézami a štít­mi, všet­kých, ktorí narábajú s mečmi.

Bible21

4 Přive­du si tě. Vrazím ti do če­lis­tí háky a přivleču tě s ce­lým tvým voj­s­kem – koně i všech­ny jezd­ce v plné výstro­ji, ne­sčetný zástup s pavéza­mi a ští­ty, všech­ny vy­z­bro­jené meči,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček