EkumenickýEzechiel38,16

Ezechiel 38:16

Prídeš na môj iz­rael­ský ľud ako ob­lak za­kryť krajinu. Bude to v posledných dňoch. Pri­vediem ťa pre­to na moju krajinu, aby ma národy po­znali, keď sa na tebe, Góg, do­kážem svätým pred ich očami.


Verš v kontexte

15 a prídeš zo svoj­ho mies­ta na naj­vzdialenejšom severe, ty i mnohé národy s tebou, samí jazd­ci na koňoch, mohut­ný húf a veľké voj­sko. 16 Prídeš na môj iz­rael­ský ľud ako ob­lak za­kryť krajinu. Bude to v posledných dňoch. Pri­vediem ťa pre­to na moju krajinu, aby ma národy po­znali, keď sa na tebe, Góg, do­kážem svätým pred ich očami. 17 Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Si to ty, o ktorom som hovorieval v predchádzajúcich dňoch pro­stred­níc­tvom svojich služob­níkov, iz­rael­ských prorokov, ktorí v týchto dňoch a rokoch prorokovali, že ťa pri­vediem proti nim?

späť na Ezechiel, 38

Príbuzné preklady Roháček

16 A poj­deš hore na môj ľud Iz­raela jako hus­tý ob­lak, po­krývajúci zem. Bude to v po­sled­ných dňoch, a do­vediem ťa na svoju zem, aby ma po­znaly národy, keď sa po­svätím v tebe pred ich očami, Gógu!

Evanjelický

16 Prídeš na môj iz­rael­ský ľud ako ob­lak za­kryť krajinu. Bude to v po­sled­ných dňoch. Pri­vediem ťa pre­to na moju krajinu, aby ma národy po­znali, keď sa na tebe, Góg, do­kážem svätým pred ich očami.

Ekumenický

16 Prídeš na môj iz­rael­ský ľud ako ob­lak za­kryť krajinu. Bude to v posledných dňoch. Pri­vediem ťa pre­to na moju krajinu, aby ma národy po­znali, keď sa na tebe, Góg, do­kážem svätým pred ich očami.

Bible21

16 Při­táh­neš na můj lid Iz­rael jako mračno, jež přikrývá ze­mi. V bu­dou­cnosti tě, Go­gu, přive­du pro­ti své ze­mi, aby mě náro­dy po­znaly, až se na to­bě před je­jich oči­ma po­světím.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček