EkumenickýEzechiel38,15

Ezechiel 38:15

a prídeš zo svoj­ho mies­ta na naj­vzdialenejšom severe, ty i mnohé národy s tebou, samí jazd­ci na koňoch, mohut­ný húf a veľké voj­sko.


Verš v kontexte

14 Pre­to, človeče, prorokuj a po­vedz Gógovi: Tak­to hovorí Pán, Hos­podin: Na­ozaj, v ten deň, keď môj ľud Iz­rael bude bývať bez­pečne, po­hneš sa 15 a prídeš zo svoj­ho mies­ta na naj­vzdialenejšom severe, ty i mnohé národy s tebou, samí jazd­ci na koňoch, mohut­ný húf a veľké voj­sko. 16 Prídeš na môj iz­rael­ský ľud ako ob­lak za­kryť krajinu. Bude to v posledných dňoch. Pri­vediem ťa pre­to na moju krajinu, aby ma národy po­znali, keď sa na tebe, Góg, do­kážem svätým pred ich očami.

späť na Ezechiel, 38

Príbuzné preklady Roháček

15 A prij­deš zo svoj­ho mies­ta, z najďaľších krajov severa, ty i mnohé národy s tebou, jaz­diaci na koňoch všet­ci, koľko ich bude, veľké shromaždenie a mnohé voj­sko.

Evanjelický

15 a prídeš zo svoj­ho mies­ta na naj­vzdialenejšom severe, ty i mnohé národy s tebou, samí jazd­ci na koňoch, mohut­ný húf a veľké voj­sko.

Ekumenický

15 a prídeš zo svoj­ho mies­ta na naj­vzdialenejšom severe, ty i mnohé národy s tebou, samí jazd­ci na koňoch, mohut­ný húf a veľké voj­sko.

Bible21

15 a při­jdeš ze své do­movi­ny na dálném se­ve­ru se vše­mi náro­dy, které se k to­bě připo­jí – samí jezd­ci na koních, ne­sčetný zástup mo­cné ar­má­dy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček