EkumenickýEzechiel38,14

Ezechiel 38:14

Pre­to, človeče, prorokuj a po­vedz Gógovi: Tak­to hovorí Pán, Hos­podin: Na­ozaj, v ten deň, keď môj ľud Iz­rael bude bývať bez­pečne, po­hneš sa


Verš v kontexte

13 Sába a Dedán a ich kup­ci, Taršíš a všet­ci jeho kup­ci ti po­vedia: Pri­chádzaš zís­kať korisť, ulúpiť lup? Zhromaždil si svoj húf, aby si po­od­nášal strieb­ro i zlato, aby si po­bral dobytok a majetok, a tak zís­kal ohrom­nú korisť? 14 Pre­to, človeče, prorokuj a po­vedz Gógovi: Tak­to hovorí Pán, Hos­podin: Na­ozaj, v ten deň, keď môj ľud Iz­rael bude bývať bez­pečne, po­hneš sa 15 a prídeš zo svoj­ho mies­ta na naj­vzdialenejšom severe, ty i mnohé národy s tebou, samí jazd­ci na koňoch, mohut­ný húf a veľké voj­sko.

späť na Ezechiel, 38

Príbuzné preklady Roháček

14 Pre­to prorokuj, synu človeka, a po­vieš Gógovi: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Či azda toho dňa, keď bude môj ľud Iz­rael bývať bez­pečne, toho nezvieš?

Evanjelický

14 Pre­to, človeče, prorokuj a po­vedz Gógovi: Tak­to hovorí Hos­podin, Pán: Na­ozaj, v ten deň, keď môj ľud Iz­rael bude bývať bez­pečne, sa po­hneš

Ekumenický

14 Pre­to, človeče, prorokuj a po­vedz Gógovi: Tak­to hovorí Pán, Hos­podin: Na­ozaj, v ten deň, keď môj ľud Iz­rael bude bývať bez­pečne, po­hneš sa

Bible21

14 Nuže, synu člověčí, pro­ro­kuj a řekni Go­go­vi – Tak praví Panovník Hos­po­din: V den, kdy bude můj lid Iz­rael byd­let v bez­pečí, si jich po­všimneš

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček