EkumenickýEzechiel38,12

Ezechiel 38:12

Chceš zís­kať korisť, odňať lup a svoju ruku ob­rátiť k zrúcaninám, ktoré sú znova obývané, aj proti ľudu, zhromaždenému z národov, ktorý znova nadobudol dobytok, majetok a býva na vy­výšenom strede zeme.


Verš v kontexte

11 a po­vieš: Vy­stúpim proti ot­vorenej krajine a prídem na po­koj­ných ľudí, ktorí bývajú bez­pečne. Všet­ci žijú bez hradieb a závor a ne­majú ani dvere. 12 Chceš zís­kať korisť, odňať lup a svoju ruku ob­rátiť k zrúcaninám, ktoré sú znova obývané, aj proti ľudu, zhromaždenému z národov, ktorý znova nadobudol dobytok, majetok a býva na vy­výšenom strede zeme. 13 Sába a Dedán a ich kup­ci, Taršíš a všet­ci jeho kup­ci ti po­vedia: Pri­chádzaš zís­kať korisť, ulúpiť lup? Zhromaždil si svoj húf, aby si po­od­nášal strieb­ro i zlato, aby si po­bral dobytok a majetok, a tak zís­kal ohrom­nú korisť?

späť na Ezechiel, 38

Príbuzné preklady Roháček

12 aby si po­bral korisť a po­chvátal lúpež ob­rátiac svoju ruku na osadené spus­tošeniny, a k ľudu, shromaždenému z národov, ktorý si nadovážil dobyt­ka a imania, k tým, ktorí bývajú pro­stred zeme.

Evanjelický

12 Chceš zís­kať korisť, odňať lup a svoju ruku ob­rátiť k zrúcaninám, ktoré sú znova obývané, aj proti ľudu, zhromaždenému z národov, ktorý znova nadobudol dobytok a majetok a býva na vy­výšenom strede zeme.

Ekumenický

12 Chceš zís­kať korisť, odňať lup a svoju ruku ob­rátiť k zrúcaninám, ktoré sú znova obývané, aj proti ľudu, zhromaždenému z národov, ktorý znova nadobudol dobytok, majetok a býva na vy­výšenom strede zeme.

Bible21

12 Vrh­neš se na kořist a bu­deš plenit, vztáh­neš ruku na osídlené tros­ky a na lid shro­mážděný z národů, který se stará o svá stáda a majetek a byd­lí v samém stře­du země.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček