EkumenickýEzechiel38,10

Ezechiel 38:10

Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Toho dňa ti prídu na um myšlien­ky, vy­mys­líš zlomyseľný plán


Verš v kontexte

9 Vy­stúpiš ako búr­ka, prídeš ako ob­lak za­kryť krajinu, ty i všet­ky tvoje hor­dy. Mnohé národy budú s tebou. 10 Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Toho dňa ti prídu na um myšlien­ky, vy­mys­líš zlomyseľný plán 11 a po­vieš: Vy­stúpim proti ot­vorenej krajine a prídem na po­koj­ných ľudí, ktorí bývajú bez­pečne. Všet­ci žijú bez hradieb a závor a ne­majú ani dvere.

späť na Ezechiel, 38

Príbuzné preklady Roháček

10 Tak­to hovorí Pán Hos­podin: A stane sa toho dňa, že prijdú veci na tvoje srd­ce, a vy­mys­líš zlú vec.

Evanjelický

10 Tak­to vraví Hos­podin, Pán: Toho dňa ti prídu na um myšlien­ky, vy­mys­líš zlomyseľný plán

Ekumenický

10 Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Toho dňa ti prídu na um myšlien­ky, vy­mys­líš zlomyseľný plán

Bible21

10 Tak praví Panovník Hos­po­din: V ten den tě na­padnou různé myšlenky a zosnuješ zlý plán.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček