EkumenickýEzechiel37,6

Ezechiel 37:6

položím na vás šľachy a ob­ložím vás mäsom, na­tiah­nem na vás kožu a dám do vás ducha; ožijete a spoz­náte, že ja som Hos­podin.


Verš v kontexte

5 Tak­to vraví Pán, Hos­podin, tým­to kos­tiam: Hľa, ja vo­vediem do vás ducha a ožijete, 6 položím na vás šľachy a ob­ložím vás mäsom, na­tiah­nem na vás kožu a dám do vás ducha; ožijete a spoz­náte, že ja som Hos­podin. 7 Prorokoval som, ako som do­stal príkaz. Keď som prorokoval, na­stal šum a hr­kot a kos­ti sa pri­bližovali jed­na k druhej.

späť na Ezechiel, 37

Príbuzné preklady Roháček

6 A dám na vás žily a spôsobím to, aby na vás vy­stúpilo telo a po­tiah­nem vás kožou, dám do vás ducha a ožijete a zviete, že ja som Hospodin.

Evanjelický

6 položím na vás šľachy a ob­ložím vás mäsom, na­tiah­nem na vás kožu a dám do vás ducha; ožijete a po­znáte, že ja som Hos­podin.

Ekumenický

6 položím na vás šľachy a ob­ložím vás mäsom, na­tiah­nem na vás kožu a dám do vás ducha; ožijete a spoz­náte, že ja som Hos­podin.

Bible21

6 Dám na vás šla­chy a pokry­ji vás ma­sem, po­táhnu vás kůží a vložím do vás du­cha, abys­te oži­ly. Teh­dy po­zná­te, že já jsem Hos­po­din."

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček