EkumenickýEzechiel37,5

Ezechiel 37:5

Tak­to vraví Pán, Hos­podin, tým­to kos­tiam: Hľa, ja vo­vediem do vás ducha a ožijete,


Verš v kontexte

4 Po­vedal mi: Prorokuj o týchto kos­tiach a po­vedz im: Suché kos­ti, čuj­te slovo Hos­podina! 5 Tak­to vraví Pán, Hos­podin, tým­to kos­tiam: Hľa, ja vo­vediem do vás ducha a ožijete, 6 položím na vás šľachy a ob­ložím vás mäsom, na­tiah­nem na vás kožu a dám do vás ducha; ožijete a spoz­náte, že ja som Hos­podin.

späť na Ezechiel, 37

Príbuzné preklady Roháček

5 Tak­to hovorí Pán Hos­podin tým­to kos­tiam: Hľa, ja uvediem do vás ducha, a ožijete.

Evanjelický

5 Tak­to vraví Hos­podin, Pán, tým­to kos­tiam: Aj­hľa, ja vo­vediem do vás ducha a ožijete,

Ekumenický

5 Tak­to vraví Pán, Hos­podin, tým­to kos­tiam: Hľa, ja vo­vediem do vás ducha a ožijete,

Bible21

5 Toto praví Panovník Hos­po­din těm­to kos­tem: Hle, já do vás přive­du du­cha, abys­te oži­ly.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček