EkumenickýEzechiel37,21

Ezechiel 37:21

Po­vedz im: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Hľa, ja po­beriem Iz­raelitov spomedzi národov, kam od­išli, zhromaždím ich od­všadiaľ a pri­vediem na vlast­nú pôdu.


Verš v kontexte

20 Drevá, na ktoré budeš písať, budeš mať vo svojej ruke pred ich očami. 21 Po­vedz im: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Hľa, ja po­beriem Iz­raelitov spomedzi národov, kam od­išli, zhromaždím ich od­všadiaľ a pri­vediem na vlast­nú pôdu. 22 Urobím z nich jeden národ v krajine na iz­rael­ských vr­choch a jeden kráľ bude kráľom všet­kých; nebudú už dvoma národ­mi, ani sa nebudú deliť na dve kráľov­stvá.

späť na Ezechiel, 37

Príbuzné preklady Roháček

21 A hovor im: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Hľa, ja vez­mem synov Iz­raelových zpomedzi národov, kam od­išli, a shromaždím ich zo všet­kých strán a do­vediem ich do ich zeme.

Evanjelický

21 Po­vedz im: Tak­to vraví Hos­podin, Pán: Hľa, ja po­beriem Iz­rael­cov spomedzi národov, kam od­išli, zhromaždím ich od­všadiaľ a pri­vediem na vlast­nú pôdu.

Ekumenický

21 Po­vedz im: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Hľa, ja po­beriem Iz­raelitov spomedzi národov, kam od­išli, zhromaždím ich od­všadiaľ a pri­vediem na vlast­nú pôdu.

Bible21

21 a řekni jim – Tak praví Panovník Hos­po­din: Hle, já vez­mu syny Iz­rae­le z národů, kam ode­š­li. Shro­máždím je z ce­lého oko­lí a přive­du je zpátky do vlasti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček