EkumenickýEzechiel37,18

Ezechiel 37:18

Keď sa ti pri­hovoria synovia tvoj­ho ľudu: Vy­svet­líš nám, čo znamenajú tieto veci pre teba?,


Verš v kontexte

17 Spoj ich jed­no s druhým do jed­ného dreva a budú jed­no v tvojej ruke. 18 Keď sa ti pri­hovoria synovia tvoj­ho ľudu: Vy­svet­líš nám, čo znamenajú tieto veci pre teba?, 19 po­vedz im: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Hľa, ja beriem Jozefovo drevo, ktoré je v ruke Ef­rajima, i s ním spojené kmene Iz­raela, položím naň Júdovo drevo, urobím z nich jed­no drevo a budú jed­no v mojej ruke.

späť na Ezechiel, 37

Príbuzné preklady Roháček

18 Keď ti po­tom po­vedia synovia tvoj­ho ľudu a riek­nu: Či nám ne­oz­námiš, načo ti je to?

Evanjelický

18 A keď sa ti pri­hovoria synovia tvoj­ho ľudu: Vy­svet­líš nám, čo znamenajú tieto veci pre teba?

Ekumenický

18 Keď sa ti pri­hovoria synovia tvoj­ho ľudu: Vy­svet­líš nám, čo znamenajú tieto veci pre teba?,

Bible21

18 Až se tě tví krajané ze­ptají: ‚Ne­po­víš nám, co to má pod­le tebe znamenat?‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček