EkumenickýEzechiel37,17

Ezechiel 37:17

Spoj ich jed­no s druhým do jed­ného dreva a budú jed­no v tvojej ruke.


Verš v kontexte

16 Ty však, človeče, vez­mi si kus dreva a na­píš naň: Júdovi a Iz­raelitom s ním spojeným. Po­tom vez­mi ďalšie drevo a na­píš naň: Drevo Ef­rajimovo Jozefovi a s ním spojenému celému domu Iz­raela. 17 Spoj ich jed­no s druhým do jed­ného dreva a budú jed­no v tvojej ruke. 18 Keď sa ti pri­hovoria synovia tvoj­ho ľudu: Vy­svet­líš nám, čo znamenajú tieto veci pre teba?,

späť na Ezechiel, 37

Príbuzné preklady Roháček

17 A pri­blíž si ich jed­no k druhému v jed­no drevo, aby boly jed­no v tvojej ruke.

Evanjelický

17 Spoj ich jed­no s druhým do jed­ného dreva a budú jed­no v tvojej ruke.

Ekumenický

17 Spoj ich jed­no s druhým do jed­ného dreva a budú jed­no v tvojej ruke.

Bible21

17 Pak je spoj jedno s druhým v je­diné dře­vo, ať jsou v tvé ruce jedno.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček