EkumenickýEzechiel37,16

Ezechiel 37:16

Ty však, človeče, vez­mi si kus dreva a na­píš naň: Júdovi a Iz­raelitom s ním spojeným. Po­tom vez­mi ďalšie drevo a na­píš naň: Drevo Ef­rajimovo Jozefovi a s ním spojenému celému domu Iz­raela.


Verš v kontexte

15 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina: 16 Ty však, človeče, vez­mi si kus dreva a na­píš naň: Júdovi a Iz­raelitom s ním spojeným. Po­tom vez­mi ďalšie drevo a na­píš naň: Drevo Ef­rajimovo Jozefovi a s ním spojenému celému domu Iz­raela. 17 Spoj ich jed­no s druhým do jed­ného dreva a budú jed­no v tvojej ruke.

späť na Ezechiel, 37

Príbuzné preklady Roháček

16 A ty, synu človeka, vez­mi si jed­no drevo a na­píš naň: Júdovi a synom Iz­raelovým, jeho spoločníkom. Po­tom vez­mi druhé drevo a na­píš naň: Jozefovi. Drevo Ef­rai­movo a celého domu Iz­raelov­ho, jeho spoločníkov.

Evanjelický

16 Ale ty, človeče, vez­mi si kus dreva a na­píš naň: Júdovi a Iz­rael­com s ním spojeným. Po­tom vez­mi ďalšie drevo a na­píš naň: Drevo Ef­rajimovo Jozefovi a s ním spojenému celému domu Iz­raela.

Ekumenický

16 Ty však, človeče, vez­mi si kus dreva a na­píš naň: Júdovi a Iz­raelitom s ním spojeným. Po­tom vez­mi ďalšie drevo a na­píš naň: Drevo Ef­rajimovo Jozefovi a s ním spojenému celému domu Iz­raela.

Bible21

16 „Synu člověčí, vez­mi si kus dře­va a na­piš na něj: ‚Dře­vo Ju­dovo a jeho druhů ze synů Iz­rae­le‘. Pak vez­mi jiný kus a na­piš na něj: ‚Dře­vo Josefovo (to­tiž Efrai­movo) a jeho druhů z ce­lého domu Iz­rae­le‘.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček