EkumenickýEzechiel37,15

Ezechiel 37:15

Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina:


Verš v kontexte

14 Vložím do vás svoj­ho ducha, ožijete a zložím vás na vašu pôdu; po­tom spoz­náte, že ja, Hos­podin, som po­vedal i spl­ním to — znie výrok Pána, Hos­podina. 15 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina: 16 Ty však, človeče, vez­mi si kus dreva a na­píš naň: Júdovi a Iz­raelitom s ním spojeným. Po­tom vez­mi ďalšie drevo a na­píš naň: Drevo Ef­rajimovo Jozefovi a s ním spojenému celému domu Iz­raela.

späť na Ezechiel, 37

Príbuzné preklady Roháček

15 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac:

Evanjelický

15 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podinovo:

Ekumenický

15 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina:

Bible21

15 Do­stal jsem slovo Hos­po­di­novo:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček