EkumenickýEzechiel37,13

Ezechiel 37:13

Po­tom spoz­náte, že ja som Hos­podin, keď ot­vorím vaše hroby a keď vás vy­vediem z vašich hrobov ako svoj ľud.


Verš v kontexte

12 Pre­to prorokuj a po­vedz im: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Hľa, ja ot­vorím vaše hroby, vy­vediem vás z nich ako svoj ľud a pri­vediem na pôdu Iz­raela. 13 Po­tom spoz­náte, že ja som Hos­podin, keď ot­vorím vaše hroby a keď vás vy­vediem z vašich hrobov ako svoj ľud. 14 Vložím do vás svoj­ho ducha, ožijete a zložím vás na vašu pôdu; po­tom spoz­náte, že ja, Hos­podin, som po­vedal i spl­ním to — znie výrok Pána, Hos­podina.

späť na Ezechiel, 37

Príbuzné preklady Roháček

13 A zviete, že ja som Hospodin, keď ot­vorím vaše hroby a keď vás vy­vediem z vašich hrobov, môj ľude.

Evanjelický

13 Po­tom po­znáte, že ja som Hos­podin, keď ot­vorím vaše hroby a keď vás vy­vediem z vašich hrobov ako svoj ľud.

Ekumenický

13 Po­tom spoz­náte, že ja som Hos­podin, keď ot­vorím vaše hroby a keď vás vy­vediem z vašich hrobov ako svoj ľud.

Bible21

13 Teh­dy po­zná­te, že já jsem Hos­po­din – až otevřu vaše hro­by a z těch hrobů vás vy­ve­du, lide můj.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček