EkumenickýEzechiel37,12

Ezechiel 37:12

Pre­to prorokuj a po­vedz im: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Hľa, ja ot­vorím vaše hroby, vy­vediem vás z nich ako svoj ľud a pri­vediem na pôdu Iz­raela.


Verš v kontexte

11 Po­vedal mi: Človeče, tieto kos­ti znamenajú celý dom Iz­raela. Oni, prav­da, hovoria: Suché sú naše kos­ti a zhynula naša nádej; sme stratení. 12 Pre­to prorokuj a po­vedz im: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Hľa, ja ot­vorím vaše hroby, vy­vediem vás z nich ako svoj ľud a pri­vediem na pôdu Iz­raela. 13 Po­tom spoz­náte, že ja som Hos­podin, keď ot­vorím vaše hroby a keď vás vy­vediem z vašich hrobov ako svoj ľud.

späť na Ezechiel, 37

Príbuzné preklady Roháček

12 Pre­to prorokuj a po­vieš im: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Hľa, ja ot­vorím vaše hroby a vy­vediem vás z vašich hrobov, môj ľude, a do­vediem vás do zeme Iz­raelovej.

Evanjelický

12 Pre­to prorokuj a po­vedz im: Tak­to vraví Hos­podin, Pán: Aj­hľa, ja ot­vorím vaše hroby, vy­vediem vás z nich ako svoj ľud a pri­vediem na pôdu Iz­raela.

Ekumenický

12 Pre­to prorokuj a po­vedz im: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Hľa, ja ot­vorím vaše hroby, vy­vediem vás z nich ako svoj ľud a pri­vediem na pôdu Iz­raela.

Bible21

12 Nuže, pro­ro­kuj a řekni jim – Tak praví Panovník Hos­po­din: Hle, já otevřu vaše hro­by; z těch hrobů vás vy­ve­du, lide můj, a přive­du vás do iz­rael­ské země.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček