EkumenickýEzechiel37,11

Ezechiel 37:11

Po­vedal mi: Človeče, tieto kos­ti znamenajú celý dom Iz­raela. Oni, prav­da, hovoria: Suché sú naše kos­ti a zhynula naša nádej; sme stratení.


Verš v kontexte

10 Keď som prorokoval, ako mi pri­kázal, vošiel do nich duch, ožili a po­stavili sa na nohy. Bol to veľmi veľký húf. 11 Po­vedal mi: Človeče, tieto kos­ti znamenajú celý dom Iz­raela. Oni, prav­da, hovoria: Suché sú naše kos­ti a zhynula naša nádej; sme stratení. 12 Pre­to prorokuj a po­vedz im: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Hľa, ja ot­vorím vaše hroby, vy­vediem vás z nich ako svoj ľud a pri­vediem na pôdu Iz­raela.

späť na Ezechiel, 37

Príbuzné preklady Roháček

11 A riekol mi: Synu človeka, tieto kos­ti sú celý dom Iz­raelov. Hľa, hovoria: Naše kos­ti uschly, a za­hynula naša nádej, už je po nás!

Evanjelický

11 Po­vedal mi: Človeče, tieto kos­ti znamenajú celý dom Iz­raela. Oni, prav­da, hovoria: Suché sú naše kos­ti a zhynula naša nádej; sme stratení.

Ekumenický

11 Po­vedal mi: Človeče, tieto kos­ti znamenajú celý dom Iz­raela. Oni, prav­da, hovoria: Suché sú naše kos­ti a zhynula naša nádej; sme stratení.

Bible21

11 „Synu člověčí,“ ře­kl mi po­tom, „tyto kosti jsou ce­lý dům Iz­rae­le. Ří­kají: ‚Naše kosti vy­schly, nemá­me žádnou na­dě­ji, jsme ztraceni.‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček