EkumenickýEzechiel37,10

Ezechiel 37:10

Keď som prorokoval, ako mi pri­kázal, vošiel do nich duch, ožili a po­stavili sa na nohy. Bol to veľmi veľký húf.


Verš v kontexte

9 Po­vedal mi: Prorokuj o duchu, prorokuj, človeče, a po­vedz mu: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Duch, príď od štyroch vet­rov a dých­ni na tých­to po­bitých, aby ožili. 10 Keď som prorokoval, ako mi pri­kázal, vošiel do nich duch, ožili a po­stavili sa na nohy. Bol to veľmi veľký húf. 11 Po­vedal mi: Človeče, tieto kos­ti znamenajú celý dom Iz­raela. Oni, prav­da, hovoria: Suché sú naše kos­ti a zhynula naša nádej; sme stratení.

späť na Ezechiel, 37

Príbuzné preklady Roháček

10 Nuž prorokoval som tak, ako mi roz­kázal. A vošiel do nich duch, a ožili a po­stavili sa na svoje nohy, zá­stup voj­ska, veliký náram­ne.

Evanjelický

10 A keď som prorokoval, ako mi pri­kázal, vošiel do nich duch, ožili a po­stavili sa na nohy. Bol to veľmi veľký húf.

Ekumenický

10 Keď som prorokoval, ako mi pri­kázal, vošiel do nich duch, ožili a po­stavili sa na nohy. Bol to veľmi veľký húf.

Bible21

10 A když jsem pro­ro­koval, jak mi přikázal, vstou­pil do nich duch a oži­li. Po­stavi­li se na nohy a byl jich ob­rov­ský, ne­sčí­s­lný šik.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček