EkumenickýEzechiel32,29

Ezechiel 32:29

Tam je Edóm, jeho králi a všet­ky jeho kniežatá, ktorí boli pri svojej veľkej sile pri­pojení k tým, čo boli pre­bod­nutí mečom. Ležia pri ne­ob­rezaných a pri tých, ktorí zo­stupujú do hrobu.


Verš v kontexte

28 Ty však budeš zdr­vený medzi ne­ob­rezanými a budeš ležať s tými, čo boli po­bití mečom. 29 Tam je Edóm, jeho králi a všet­ky jeho kniežatá, ktorí boli pri svojej veľkej sile pri­pojení k tým, čo boli pre­bod­nutí mečom. Ležia pri ne­ob­rezaných a pri tých, ktorí zo­stupujú do hrobu. 30 Tam sú všet­ky kniežatá severu a všet­ci Sidončania, ktorí zo­stúpili s prebodnutými. Na­priek strachu, ktorý spôsobili svojím hr­din­stvom, vy­šli na han­bu. Ľah­li si ako ne­ob­rezaní s tými, čo pad­li mečom, a znášajú po­tupu s tými, čo zo­stupujú do hrobu.

späť na Ezechiel, 32

Príbuzné preklady Roháček

29 Tam je Edom, jeho kráľovia i všet­ky jeho kniežatá, ktorí sú vydaní aj so svojím hr­din­stvom, aby boli jed­no s po­bitými od meča; ležia s ne­ob­rezan­cami a s tými, ktorí so­stupujú do jamy.

Evanjelický

29 Tam je Edóm, jeho králi a všet­ky jeho kniežatá, ktorí boli pri svojej veľkej sile pri­pojení k tým, čo boli po­bití mečom; budú ležať pri ne­ob­rezaných a pri tých, ktorí zo­stupujú do jamy.

Ekumenický

29 Tam je Edóm, jeho králi a všet­ky jeho kniežatá, ktorí boli pri svojej veľkej sile pri­pojení k tým, čo boli pre­bod­nutí mečom. Ležia pri ne­ob­rezaných a pri tých, ktorí zo­stupujú do hrobu.

Bible21

29 Bude tam i Edom se svý­mi krá­li a kníža­ty. I přes svou udatnost byli uloženi k mečem po­bi­tým. I oni leží s ne­obřezan­ci, s tě­mi, kdo kles­li do jámy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček