EkumenickýEzechiel32,27

Ezechiel 32:27

Nebudú ležať s hrdinami, ktorí pad­li v praveku, ktorí zo­stúpili do pod­svetia so svojím vojen­ským výs­trojom a ktorým dali meče pod ich hlavy a štíty sú na ich kos­tiach, lebo strach z hrdinov bol v krajine živých.


Verš v kontexte

26 Tam je Mešek, Túbal i všetok jeho dav okolo jeho hrobu. Všet­ci sú ne­ob­rezaní, pad­li mečom, lebo šírili strach v krajine živých. 27 Nebudú ležať s hrdinami, ktorí pad­li v praveku, ktorí zo­stúpili do pod­svetia so svojím vojen­ským výs­trojom a ktorým dali meče pod ich hlavy a štíty sú na ich kos­tiach, lebo strach z hrdinov bol v krajine živých. 28 Ty však budeš zdr­vený medzi ne­ob­rezanými a budeš ležať s tými, čo boli po­bití mečom.

späť na Ezechiel, 32

Príbuzné preklady Roháček

27 A nebudú ležať s hr­dinami, pad­lými z ne­ob­rezan­cov, ktorí sos­túpili do pek­la so svojimi vojen­nými nás­trojami, a dali svoje meče pod svoje hlavy, a tak je ich ne­právosť na ich kos­tiach, pre­tože boli postrachom hr­dinov v zemi živých.

Evanjelický

27 Nebudú ležať s hr­dinami, ktorí pad­li v praveku, ktorí zo­stúpili do pod­svetia so svojou vojen­skou výzb­rojou a ktorým dali meče pod ich hlavy, i štíty sú na ich kos­tiach, lebo strach z hr­dinov bol v krajine živých.

Ekumenický

27 Nebudú ležať s hrdinami, ktorí pad­li v praveku, ktorí zo­stúpili do pod­svetia so svojím vojen­ským výs­trojom a ktorým dali meče pod ich hlavy a štíty sú na ich kos­tiach, lebo strach z hrdinov bol v krajine živých.

Bible21

27 Ne­leží ale mezi dávný­mi hr­di­ny, kteří se­stou­pi­li do pod­světí ve válečné zbro­ji, s hlavou po­loženou na meči a se ští­tem, jenž přikrýval je­jich kosti tenkrát, když se země živých děsi­la před tě­mi hr­di­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček