EkumenickýEzechiel32,25

Ezechiel 32:25

Dali mu lôžko upro­stred pre­bod­nutých so všet­kým jeho davom. Okolo sú jeho hroby. Všet­ci sú ne­ob­rezaní, pad­li mečom, lebo šírili strach v krajine živých. Teraz znášajú svoju po­tupu s tými, čo zo­stupujú do hrobu. Sú položení medzi po­bitých.


Verš v kontexte

24 Tam je Élam i celý jeho dav je okolo jeho hrobu. Všet­ci sú po­bití, pad­li mečom. Zo­stúpili ne­ob­rezaní do najs­pod­nejšej čas­ti zeme, ktorí šírili pred sebou strach v krajine živých. Znášajú svoju po­tupu s tými, čo zo­stúpili do hrobu. 25 Dali mu lôžko upro­stred pre­bod­nutých so všet­kým jeho davom. Okolo sú jeho hroby. Všet­ci sú ne­ob­rezaní, pad­li mečom, lebo šírili strach v krajine živých. Teraz znášajú svoju po­tupu s tými, čo zo­stupujú do hrobu. Sú položení medzi po­bitých. 26 Tam je Mešek, Túbal i všetok jeho dav okolo jeho hrobu. Všet­ci sú ne­ob­rezaní, pad­li mečom, lebo šírili strach v krajine živých.

späť na Ezechiel, 32

Príbuzné preklady Roháček

25 Medzi po­bitými mu dali ležis­ko so všet­kým jeho množs­tvom; jeho hroby vôkol neho, vôkol jeho kráľa, všetko ne­ob­rezan­ci, po­bití mečom, lebo ich strach sa púšťal v zemi živých, a tak ne­sú svoju po­tupu s tými, ktorí so­stupujú do jamy; medzi po­bitých je daný.

Evanjelický

25 Dali mu lôžko upro­stred po­bitých so všet­kým jeho davom; okolo sú jeho hroby: samí ne­ob­rezaní, pad­lí mečom; lebo pred nimi sa šíril strach v krajine živých, a tak znášajú svoju po­tupu s tými, čo zo­stupujú do hrobu; sú položení medzi po­bitých.

Ekumenický

25 Dali mu lôžko upro­stred pre­bod­nutých so všet­kým jeho davom. Okolo sú jeho hroby. Všet­ci sú ne­ob­rezaní, pad­li mečom, lebo šírili strach v krajine živých. Teraz znášajú svoju po­tupu s tými, čo zo­stupujú do hrobu. Sú položení medzi po­bitých.

Bible21

25 Ustla­li mu lůžko mezi padlý­mi – ce­lá jeho horda má hro­by všu­de doko­la! Všich­ni ti ne­obřezan­ci byli mečem po­bi­ti, pro­tože šíři­li hrů­zu v zemi živých, a tak teď snášejí hanbu s tě­mi, kdo kles­li do jámy. Jsou uloženi mezi padlý­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček