EkumenickýEzechiel32,24

Ezechiel 32:24

Tam je Élam i celý jeho dav je okolo jeho hrobu. Všet­ci sú po­bití, pad­li mečom. Zo­stúpili ne­ob­rezaní do najs­pod­nejšej čas­ti zeme, ktorí šírili pred sebou strach v krajine živých. Znášajú svoju po­tupu s tými, čo zo­stúpili do hrobu.


Verš v kontexte

23 Dali mu hrob v najzadnejšej čas­ti jamy a jeho družina je okolo jeho hrobu, všet­ci po­bití, ktorí pad­li mečom, ktorí šírili strach v krajine živých. 24 Tam je Élam i celý jeho dav je okolo jeho hrobu. Všet­ci sú po­bití, pad­li mečom. Zo­stúpili ne­ob­rezaní do najs­pod­nejšej čas­ti zeme, ktorí šírili pred sebou strach v krajine živých. Znášajú svoju po­tupu s tými, čo zo­stúpili do hrobu. 25 Dali mu lôžko upro­stred pre­bod­nutých so všet­kým jeho davom. Okolo sú jeho hroby. Všet­ci sú ne­ob­rezaní, pad­li mečom, lebo šírili strach v krajine živých. Teraz znášajú svoju po­tupu s tými, čo zo­stupujú do hrobu. Sú položení medzi po­bitých.

späť na Ezechiel, 32

Príbuzné preklady Roháček

24 Tam je Élam i všet­ko jeho množs­tvo vôkol jeho po­hrobišťa, všet­ko po­bití, pad­lí od meča, ktorí sos­túpili ne­ob­rezaní do spod­ku zeme, ktorí púšťali svoj strach v zemi živých, a ne­sú svoju po­tupu s tými, ktorí so­stupujú do jamy.

Evanjelický

24 Tam je Élám, i celý jeho dav je okolo jeho hrobu, všet­ci po­bití, pad­lí mečom, ktorí zo­stúpili ne­ob­rezaní do najs­pod­nejšej čas­ti zeme, ktorí šírili strach pred sebou v krajine živých a znášajú svoju po­tupu s tými, čo zo­stúpili do hrobu.

Ekumenický

24 Tam je Élam i celý jeho dav je okolo jeho hrobu. Všet­ci sú po­bití, pad­li mečom. Zo­stúpili ne­ob­rezaní do najs­pod­nejšej čas­ti zeme, ktorí šírili pred sebou strach v krajine živých. Znášajú svoju po­tupu s tými, čo zo­stúpili do hrobu.

Bible21

24 Bude tam Elam a ce­lá jeho horda – ko­lem jeho hro­bu všu­de doko­la! Ti všich­ni pad­li a mečem po­bi­ti se­stou­pi­li ne­obřezaní do pod­světí. Ti, kdo šíři­li hrů­zu v zemi živých, teď snášejí hanbu s tě­mi, kdo kles­li do jámy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček