EkumenickýEzechiel32,18

Ezechiel 32:18

Človeče, nariekaj nad davom Egyp­ta a zhoď ho, jeho i dcéry moc­ných národov do najs­pod­nejších čas­tí zeme, k tým, čo zo­stupujú do hrobu.


Verš v kontexte

17 V dvanástom roku, pät­nás­teho dňa pr­vého mesiaca za­znelo mi slovo Hos­podina: 18 Človeče, nariekaj nad davom Egyp­ta a zhoď ho, jeho i dcéry moc­ných národov do najs­pod­nejších čas­tí zeme, k tým, čo zo­stupujú do hrobu. 19 Od koho si milší? Zo­stúp a ľah­ni si k neobrezaným!

späť na Ezechiel, 32

Príbuzné preklady Roháček

18 Synu človeka, nariekaj nad množs­tvom Egyp­ta a svrh­ni ho dolu, aj on, Egypt, i dcéry sláv­nych národov, do spod­ku zeme s tými, ktorí so­stupujú do jamy.

Evanjelický

18 Človeče, nariekaj nad davom Egyp­ta a zhoď ho, jeho i dcéry moc­ných národov, do najs­pod­nejších čas­tí zeme, k tým, čo zo­stupujú do jamy.

Ekumenický

18 Človeče, nariekaj nad davom Egyp­ta a zhoď ho, jeho i dcéry moc­ných národov do najs­pod­nejších čas­tí zeme, k tým, čo zo­stupujú do hrobu.

Bible21

18 „Synu člověčí, truch­li spo­lu s dce­ra­mi vznešených národů nad egyptský­mi horda­mi. Poš­li je do pod­světí k těm, kdo kles­li do jámy:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček