EkumenickýEzechiel32,17

Ezechiel 32:17

V dvanástom roku, pät­nás­teho dňa pr­vého mesiaca za­znelo mi slovo Hos­podina:


Verš v kontexte

16 To je žalo­spev a budú ho spievať. Dcéry národov ho budú spievať. Budú ho spievať nad Egyp­tom a nad celým jeho davom — znie výrok Pána, Hos­podina. 17 V dvanástom roku, pät­nás­teho dňa pr­vého mesiaca za­znelo mi slovo Hos­podina: 18 Človeče, nariekaj nad davom Egyp­ta a zhoď ho, jeho i dcéry moc­ných národov do najs­pod­nejších čas­tí zeme, k tým, čo zo­stupujú do hrobu.

späť na Ezechiel, 32

Príbuzné preklady Roháček

17 A bolo dvanás­teho roku, pät­nás­teho dňa toho mesiaca, že stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac:

Evanjelický

17 V dvanás­tom roku, pät­nás­teho dňa pr­vého mesiaca za­znelo mi slovo Hos­podinovo:

Ekumenický

17 V dvanástom roku, pät­nás­teho dňa pr­vého mesiaca za­znelo mi slovo Hos­podina:

Bible21

17 Patnáctého dne téhož měsíce dvanáctého roku jsem do­stal slovo Hos­po­di­novo:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček