EkumenickýEzechiel32,15

Ezechiel 32:15

Keď zmením Egypt na púšť, zbavím krajinu všet­kého, čo ju na­pĺňa. Keď po­bijem v nej všet­kých, ktorí v nej bývajú, po­tom spoz­najú, že ja som Hos­podin.


Verš v kontexte

14 Ich vody vy­čis­tím, aby ich rieky tiek­li ako olej — znie výrok Pána, Hos­podina. 15 Keď zmením Egypt na púšť, zbavím krajinu všet­kého, čo ju na­pĺňa. Keď po­bijem v nej všet­kých, ktorí v nej bývajú, po­tom spoz­najú, že ja som Hos­podin. 16 To je žalo­spev a budú ho spievať. Dcéry národov ho budú spievať. Budú ho spievať nad Egyp­tom a nad celým jeho davom — znie výrok Pána, Hos­podina.

späť na Ezechiel, 32

Príbuzné preklady Roháček

15 keď ob­rátim Egypt­skú zem na pus­tinu a púšť, na zem, vyp­ráz­dnenú z jej pl­nos­ti, keď zbijem všet­kých tých, ktorí bývajú v nej, a zvedia, že ja som Hospodin.

Evanjelický

15 Keď zmením Egypt na púšť, zbavím krajinu všet­kého, čo ju na­pĺňa, keď po­bijem v nej všet­kých, ktorí v nej bývajú, po­tom po­znajú, že ja som Hos­podin.

Ekumenický

15 Keď zmením Egypt na púšť, zbavím krajinu všet­kého, čo ju na­pĺňa. Keď po­bijem v nej všet­kých, ktorí v nej bývajú, po­tom spoz­najú, že ja som Hos­podin.

Bible21

15 Až Egypt zce­la zpustoší­ma zbavím tu zemi vše­ho v ní, až po­bi­ji všech­ny, kdo v ní bydleli, tehdy po­znají, že já jsem Hos­po­din.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček