EkumenickýEzechiel32,14

Ezechiel 32:14

Ich vody vy­čis­tím, aby ich rieky tiek­li ako olej — znie výrok Pána, Hos­podina.


Verš v kontexte

13 Vy­hubím všet­ky jeho zvieratá z mnohých vôd, ľud­ská noha ich už nezakalí ani kopytá zvierat ich nezamútia. 14 Ich vody vy­čis­tím, aby ich rieky tiek­li ako olej — znie výrok Pána, Hos­podina. 15 Keď zmením Egypt na púšť, zbavím krajinu všet­kého, čo ju na­pĺňa. Keď po­bijem v nej všet­kých, ktorí v nej bývajú, po­tom spoz­najú, že ja som Hos­podin.

späť na Ezechiel, 32

Príbuzné preklady Roháček

14 Vtedy spôsobím to, aby opad­ly ich vody a ich rieky tiek­ly jako olej, hovorí Pán Hos­podin,

Evanjelický

14 Ich vody vy­čis­tím, aby ich rieky tiek­li ako olej - znie výrok Hos­podina, Pána.

Ekumenický

14 Ich vody vy­čis­tím, aby ich rieky tiek­li ako olej — znie výrok Pána, Hos­podina.

Bible21

14 Teh­dy ty je­jich vody ustálí­ma ne­chám je plynout podobné oleji, praví Panovník Hos­po­din.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček