EkumenickýEzechiel32,12

Ezechiel 32:12

Mečmi hr­dinov porazím tvoj dav — sú najk­rutejší z národov — spus­tošia pýchu Egyp­ta a celý jeho dav bude vy­hladený.


Verš v kontexte

11 Veď tak­to vraví Pán, Hos­podin: Meč babylon­ského kráľa príde na teba! 12 Mečmi hr­dinov porazím tvoj dav — sú najk­rutejší z národov — spus­tošia pýchu Egyp­ta a celý jeho dav bude vy­hladený. 13 Vy­hubím všet­ky jeho zvieratá z mnohých vôd, ľud­ská noha ich už nezakalí ani kopytá zvierat ich nezamútia.

späť na Ezechiel, 32

Príbuzné preklady Roháček

12 Mečami udat­ných porazím tvoje množs­tvo; ukrut­ní z národov sú všet­ci, koľko ich je a zkazia pýchu Egyp­ta, a bude za­hladené všet­ko jeho množs­tvo.

Evanjelický

12 Mečmi hr­dinov porazím tvoj dav - sú najk­rutejší z národov - spus­tošia pýchu Egyp­ta, a celý jeho dav bude vy­hubený.

Ekumenický

12 Mečmi hr­dinov porazím tvoj dav — sú najk­rutejší z národov — spus­tošia pýchu Egyp­ta a celý jeho dav bude vy­hladený.

Bible21

12 Ne­chám tu tvo­ji hor­du padnoutmečem hr­dinů – nej­ukrutnějších ze všech pohanů, kteří roz­dr­tí pý­chu Egyptaa ce­lá jeho horda bude zniče­na.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček