EkumenickýEzechiel32,11

Ezechiel 32:11

Veď tak­to vraví Pán, Hos­podin: Meč babylon­ského kráľa príde na teba!


Verš v kontexte

10 Tvojím údelom predesím mnohé národy a ich králi stŕp­nu nad tebou, keď za­mávam proti nim svojím mečom. Budú sa stále triasť o svoj život v deň tvoj­ho pádu. 11 Veď tak­to vraví Pán, Hos­podin: Meč babylon­ského kráľa príde na teba! 12 Mečmi hr­dinov porazím tvoj dav — sú najk­rutejší z národov — spus­tošia pýchu Egyp­ta a celý jeho dav bude vy­hladený.

späť na Ezechiel, 32

Príbuzné preklady Roháček

11 Lebo tak­to hovorí Pán Hos­podin: Meč babylon­ského kráľa prij­de na teba.

Evanjelický

11 Lebo tak­to vraví Hos­podin, Pán: Meč babylon­ského kráľa príde na teba!

Ekumenický

11 Veď tak­to vraví Pán, Hos­podin: Meč babylon­ského kráľa príde na teba!

Bible21

11 Tak to­tiž praví Panovník Hospodin: Meč babylon­ského králese chys­tá na te­be!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček